راز قدرت

برترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور


کتاب معجزه شهود-فلورانس اسکاول شین


چکیده :
خانم فلورانس اسکاول شین زاده 1871 در ایالت نیوجرسی آمریکا و درگذشته به سال 1940، نویسنده‌ای نام‌آشنا و زبردست است که با کلام موثر و بیان رسایش، مسیر فکری و بینش معنوی بسیاری از افراد را در سراسر جهان دگرگون ساخته است. وی سالیان درازی در مقام سخنران، نویسنده، نقاش، مشاور و مربی علوم معنوی و فراطبیعی، نامی بلندآوازه داشت و از پیشگامان جنبش اندیشه نوین بود. او در شفابخشی، گره‌گشایی و حل مشکلات بسیاری از مردم شهره بود و سال‌های بسیاری در نیویورک به تدریس علوم فراطبیعی پرداخت، افراد بی‌شماری در کلاس‌هایش شرکت جستند و پیام معنویت و حقیقت را به گروه وسیعی رساند. کتاب حاضر، آخرین اثر ارزشمند و نایاب اوست که در زمان حیاتش منتشر نشده و بعدها توسط خانم لوئیز هی و از طریق انتشارات هی‌هاوس به چاپ رسید.