راز قدرت

برترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور


کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید-ناپلئون هیل


چکیده :
این کتابی بی‌نظیر و شامل آموزه‌های اندرو کارنگی، میلیاردر آمریکایی و موسس شرکت فولاد آمریکا و حدود 500 نفر از اغنیای جهان است که رموز موفقیت خود را با ناپلئون هیل در میان گذاشتند. این کتاب، راه دستیابی به اهداف، ثروت و مکنت و غنای روحی روانی را تشریح می‏‌کند و اعتبار قوانینش فارغ از زمان و مکان، اثبات شده و همیشگی است. رمز اصلی موفقیت، بیش از یکصد بار در صفحات این کتاب تکرار شده است و تنها مترصدان آن و کسانی که از آمادگی لازم بهره‏‌مند باشند، می‏‌توانند آن را بیابند. این دقیقا همان چیزی است که باید آن را درک و در تمام جنبه‌های زندگی‏تان به کار گیرید. از ویژگی‏‌های این رمزآن است که با تسلط به آن، خود را بی ‌اراده در مسیر رسیدن به موفقیت در حرکت می‏‌بینید.